Contact

Bureau de la SSS / SGH Vorstand

 • Gabi Genoux Présidente / Präsidentin
  Téléphone : +41 (0)79 270 54 45
 • Roger Martin Caissier / Kassier
  Téléphone : +41 (0)61 831 84 45
 • Louis Stähelin Assesseur / Beisitzer
  Téléphone : +41 (0)32 423 60 64
  Mobile : +41 (0)77 431 59 15
 • Pierre-Yves Jeannin Directeur de l'ISSKA / SISKA Director
  Téléphone : +41 (0)32 731 90 85
 • Res Wildberger Vizepräsident Deutschschweiz
  Téléphone : +41 (0)44 461 33 02
 • Katharina Fischer Sekretärin Deutschschweiz
  Téléphone : +41 (0)79 720 40 16
 • Monique Maire secrétaire romande
  Téléphone : +41 (0)32 315 18 47
 • Martin Reber Beisitzer / assesseur
  Téléphone : +41 (0)78 709 01 42
 • Sylvain Bélet assesseur / Beisitzer
  Téléphone : +41 (0)32-751.25.04
  Mobile : +41 (0)76 391 73 34